Tag Archives: Trần Dần

Đọc Đêm Núm Sen

Tôi thích Đêm Núm Sen – Trần Dần vì những gì cuốn này không có. Không Hà Nội mà ai cũng biết. Không nội dung mà ai cũng viết. Không cốt truyện lằng nhằng. Không cao trào kịch tính. Không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại sách | Thẻ ,

Dionysus Trần Dần

1. Tôi vẫn cho rằng tác phẩm sẽ phân loại nghệ sỹ chứ không phải ngược lại. Tỷ như tác phẩm siêu thực sẽ biến nghệ sỹ thành siêu thực chứ không thể nào ngược lại. Nhưng đôi khi đời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại sách, sống | Thẻ | 5 phản hồi