Tag Archives: Trần Dần

Dionysus Trần Dần

1. Tôi vẫn cho rằng tác phẩm sẽ phân loại nghệ sỹ chứ không phải ngược lại. Tỷ như tác phẩm siêu thực sẽ biến nghệ sỹ thành siêu thực chứ không thể nào ngược lại. Nhưng đôi khi đời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại sách, sống | Thẻ | 5 phản hồi