Tag Archives: Minkowski

Bức xạ của Hawking

Bài viết cho Tuổi Trẻ Cuối Tuần, để vĩnh biệt Hawking. Đọc trên bản in dễ chịu và dễ hiểu hơn vì layout diễn đạt được các phần khác nhau. Các bạn nên mua …báo in. * Phát kiến “Lỗ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại đời | Thẻ , , , , , , , , , , , , ,