Tag Archives: Kakistocracy

Kakistocracy

Hôm qua cần phải tra từ nguyên của từ “catacomb”. Đang tra online thì thấy từ điển nó báo ở phần trending tìm hiểu từ nguyên, đứng ở vị trí số một là từ  “Kakistocracy”. Lúc sau xem twitter của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại nhảm | Thẻ