Tag Archives: Carnet

Siêu phẩm đại lễ

Những cơn mưa dai dẳng của SG làm tôi u ám. Lúc nào cũng thường trực cảm giác rơi trở lại cái hố trầm cảm sâu hoắm. Nếu ai đã từng rơi vào cái hố ấy hẳn sẽ hiểu sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Carnet | Thẻ | 9 phản hồi

Carnet 8

Trại Bồ Đề Đôi khi nắng qua mái hiên làm ta nhớ – Trịnh Công Sơn – Hòa bình lập lại, vua trả lại gươm báu, rời trại Bồ Đề về Đông Kinh. Mười năm nước Việt loạn lạc binh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Carnet | Thẻ | 5 phản hồi

Carnet 7

Albert Camus cuối năm 1957 có một bài phát biểu dài đọc đại Viện Đại Học Upsal (Thụy Điển). Bài phát biểu này được dịch ra tiếng Việt và xuất bản mấy lần với tên ” Sứ Mệnh Văn Nghệ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Carnet | Thẻ | 4 phản hồi