Category Archives: đạo

Nhập Hạ

Hôm qua là ngày mồng một tháng tư âm lịch. Các chùa làm lễ Nhập Hạ (vào hè) để cầu một mùa hè mát rượi và yên ổn cho các phật tử. Công ty tôi đi dự lễ Nhập Hạ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại đạo, đời | %(count) bình luận

Nguồn gốc của Phong Thủy và Kinh Dịch

Phần 1: Cao Biền Trấn Yểm Tô Lịch Phần 2: Thiền Tông Giao Chỉ Phần 3: Phong Thủy của Thăng Long Phần 4: Nguồn gốc của Phong Thủy và Kinh Dịch. A . Nguồn gốc của Phong Thủy. Người ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại đạo | Thẻ | 17 phản hồi

Bảo vệ: Phong Thủy của Thăng Long

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Đăng tải tại đạo | Thẻ

Thiền Tông Giao Chỉ

Đang định làm một entry về Comic Literature cho vui vẻ trẻ trung thì tự nhiên lại bị anh Cao Biền gõ cửa hỏi mấy câu khó. Đâm ra mất thời gian tìm câu trả lời. Câu trả lời cơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại đạo | Thẻ | 2 phản hồi

Một ngày đàng …

Lâu lâu đi làm những việc không phải việc của mình. Tự nhiên học thêm được nhiều điều lạ. Đúng là đi một ngày đàng học vài sàng khôn. 1. Nói chung là ở Việt nam thì gần như ai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại đạo | Thẻ | 9 phản hồi