Kakistocracy

Hôm qua cần phải tra từ nguyên của từ “catacomb”. Đang tra online thì thấy từ điển nó báo ở phần trending tìm hiểu từ nguyên, đứng ở vị trí số một là từ  “Kakistocracy”.

Lúc sau xem twitter của Washington Post, nó tweet là “Từ kakistocracy, có tuổi đời 374 năm, có nghĩa là “goverment by the worst”, vừa nhoi lên trong từ điển”.

Giật mình, tưởng Washinton Post nói đến vụ đánh thuế “trú thân” ở nước mình.

Ngày xưa vua đánh thuế thân

Ngày nay kakis đánh chỗ trú thân dân mình

 

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong nhảm và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.